Master Brand

Hvor mange flåter har borrelia?

Del på
Intro Text
Helt op mod hver femte flåt i Danmark er inficeret med borrelia-bakterien. Generelt gælder det, at jo længere tid flåten får lov til at sidde på sit værtsdyr, desto større er risikoen for smitte med flåtoverførte sygdomme.
Indhold

Derfor skal flåten helst fjernes inden for de første 24 timer for at minimere riskoen for flåtoverførte sygdomme. Man kan dog ikke vide sig sikker, da flere studier viser, at sygdommen overføres på under et døgn.
TBE er særligt ubehagelig, da sygdommen overføres i det øjeblik, flåten bider sig fast.

Flåtens udviklingsstadier

Skovflåten har i alt tre udviklingsstadier: larve, nymfe og voksen. Larverne gennemgår i løbet af et år et nyt stadie som nymfe. Nymferne overvintrer som regel i omgivelserne, før de kravler på et nyt værtsdyr og nyder et blodmåltid. I løbet af samme eller næste sommer udvikler nymferne sig til voksne flåter. Den voksne hunflåt suger blod fra værtsdyret, hvorefter hun lægger æg – helt op til 2000-3000 æg. Og sådan fortsætter cyklussen. Både nymfer og voksne flåter kan smitte med borrelia. Nymferne kan være meget svære at få øje på, når de kravler på hunden, og de findes tilmed i langt større mængder end de voksne flåter. Det skyldes, at mange nymfer ikke når voksenstadiet.

Hvor findes flåter?

Du kan støde på skovflåten overalt i Danmark - som regel i fugtig, høj vegetation i skyggeområder, hvor der færdes værtsdyr i nærheden – eksempelvis rådyr eller harer. Men mange vil også opleve flåter i deres egen have.

Hvordan finder flåten sit offer?

Når flåten skal finde et værtsdyr at suge blod fra, kravler den op til toppen af eksempelvis et græsstrå. Her sidder den med forbenene strakt ud og venter på, at den får færden af sit forbipasserende værtsdyr. Flåten reagerer på både udåndingen og varmen fra et potentielt værtsdyr. Når dyret er helt tæt på, griber flåten fat, hvorefter den som regel søger hen et sted på værtsdyret, hvor der er varmt og fugtigt. Her borer den sig ned i huden for at suge blod. Flåten sidder fast og suger blod i 2-7 dage, før den falder af og lægger sine æg.

Hvordan beskyttes hunde mod flåter?

Det er ikke alle flåtmidler, som beskytter på sammen måde mod flåtbårne sygdomme. Nogle midler kræver, at flåterne bider, før de dør, mens andre afviser flåterne, som de ikke kan overføre sygdomme. Det fungerer lidt på samme måde som et myggemiddel. Det ville være uheldigt, hvis myggemidler først virkede, efter myggene havde bidt. Derfor er det vigtigt at beskytte din hund med et forebyggende middel.

Tags
Flåt
Flåter
Hund
Del på